Važni telefoni

Ocijeni >

Policija: 122
Hitna pomoć: 124
Vatrogasci: 123
Automoto savez Crne Gore AMSCG: 19807
Poreska uprava: 19707
Javno komunalno preduzeće +382(40)246472, +382(40)246541
JP Vodovod I kanalizacija +382(40)232250
JP Sportski centar +382(40)201252
JU Centar za kulturu +382(40)212 977
JU Stari grad Anderva +382(40)243 731      
JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić +382(40)244420