Automobilom

Ocijeni >

Značajni pravci su: 
Međunarodni put E-762, Solun - Tirana - Podgorica - Nikšić - Srbinje (Foča) -Sarajevo

Magistralni put Nikšić-Trebinje-Dubrovnik
Nikšić-Čevo-Cetinje, Nikšić - Vilusi - Bileća, Nikšić - Krstac - Gacko

Auto-moto Savez Crne Gore
Tel:19807,+382 (0)20 234 999,+382 (0)63 239 987
E-mail:ic_amscg@t-com.me
www.amscg.org

Eurohelp 19812 (pomoć na putu)