Ocijeni >

Muzej u Nikšiću je zavičajno-kompleksnog tipa. Posebna vrijednost ovog muzeja je arheološka zbirka sa praistrorijskog lokaliteta Crvena stijena.

Ono što je izloženo sa ovog lokaliteta odnosi se na period izmedju 180.000 do prvog milenijuma prije nove ere. Osim ove postoje i druge zbirke koje se odnose na antiku, srednji vijek, oslobodilačke ratove. Muzej posjeduje i etnološku zbirku.

Tel:
  • +382(0)40212977
  • +382(0)40212976
Komentari (0)