Ostaci nekropole stećaka

 
Ocijeni >

U porti crkve Sv. Arhandjela Mihaila, kod Velimlja, nalazi se reprezentativna skupina stećaka (6 ploča, 2 sanduka i sljemenjak). 

Nadgrobni spomenici, u obliku ploče imaju borduru od lozica, a sanduci arkade i stubove sa frizovima. Veličinom i ljepotom ističu se visoki sanduci. Oni i sljemenjak na podužnim stranama imaju arkade i stubove, motiv štita i mača, a na jednom je prikazan čovjek na konju.

Nekropola stećaka može se vidjeti i u Šipačnu, nedaleko od Vidrovana, u blizini osnovne škole. Neki imaju klesane ukrase, razne vrpce, bordure, polumjesec, krst, rozete, arkade, mač, krug sa zvjezdicama, predstave čovjeka, udubljenja sa koncentričnim krugovima... 

Komentari (0)